Gọi cho chúng tôi

Ghé thăm chúng tôi

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

(Tên tiếng Anh: Hanoi Open University – HOU)

Trường Đại học Mở Hà Nội (Trường) được đổi tên từ Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập theo quyết định số 535-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước. (Trích Quyết định 535-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Sứ mạng, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu

Sứ mạng: Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi: Tự chủ toàn diện – Công nghệ hiện đại – Dịch vụ hoàn hảo –  Kết nối rộng mở.

Khẩu hiệu: “Mở cơ hội học tập cho mọi người”

“Learning Opportunities for all”

Chức năng, nhiệm vụ, quyền tự chủ

Trường là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đạo tạo từ xa, đào tạo tạo chỗ nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập đa dạng của xã hội; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một trường đại học công lập tự chủ theo quy định của luật giáo dục đại học và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.

Trường thực hiện quyền tự chủ và có trách nhiệm giải trình về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; về tổ chức bộ máy, nhân sự; về tài chính; tài sản và hoạt động dịch vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm xã hội

Trường thực hiện với nỗ lực cao nhất trong việc xây dựng xã hội học tập, mở cơ hội học tập cho mọi người.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập thực tiễn của thị trường lao động, đóng góp cho sự phát triển và ổn định kinh tế, xã hội của đất nước

Đảm bảo công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục, ưu tiên đối tượng người học ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn.

Xây dựng môi trường sư phạm chuẩn mực; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ và người học.

Báo cáo, công khai về các hoạt động của Trường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội khác theo quy định cảu pháp luật hiện hành.

GIỚI THIỆU VỀ ĐÀO TẠO TỪ XA

Để đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình giáo dục và đào tạo:

  • Chương trình bồi dưỡng kiến thức cho nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau đáp ứng nhu cầu của nhiều người học có nhu cầu nâng cao trình độ cập nhật kiến thức.
    Ngay từ năm 1993, Viện đã tổ chức nhiều khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp cho nhiều công ty và các tỉnh, thành phố. Viện đã phối hợp với Ban Khoa học Giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và phát sóng các chương trinh giáo dục dân trí, bồi dưỡng kiến thức như: Nông dân cần biết (Khuyến nông), Chương trình Tin học phổ cập, Chương trình bảo vệ và phát huy các làng nghề truyền thống, Chương trình giáo dục thẩm mỹ về hội hoạ, kiến trúc, Chương trình công nghệ sinh học, Chương trình ôn luyện tiếng Anh,…
  • Chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng của các ngành xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đối với các chương trình đào tạo tại Viện, phương thức đào tạo có thể khác nhau nhưng chương trình đào tạo về cơ bản có một chuẩn mực như nhau.
  • Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Đảng uỷ quân sự Trung ương về nâng cao trình độ học vấn của sĩ quan quân đội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Viện Đại học Mở Hà Nội phối hợp với các nhà trường, học viện quốc phòng (Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không, Trường Sĩ quan Quân sự quân khu 3,…) đào tạo các chương trình đại học đại cương cho các sĩ quan quân đội.

Kết quả của quá trình đào tạo từ năm 1993 đến nay: Trường đã cung cấp cho xã hội một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của các ngành (Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tiếng Anh, Quản trị Du lịch-Khách sạn, Hướng dẫn Du lịch, Công nghệ Tin học, Công nghệ Sinh học, Điện tử-Viễn thông, Kiến trúc, Mỹ thuật Công nghiệp) với số lượng khoảng 65.000 người.
Tình hình sinh viên tốt nghiệp theo các loại hình đào tạo khác nhau như sau:

  • Đại bộ phận học loại hình từ xa và tại chức đều là những người đang làm việc tại các cơ sở thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, vì vậy, khi tốt nghiệp họ đều có việc làm tại các đơn vị họ đang công tác.
  • Theo số liệu điều tra sinh viên tốt nghiệp từ năm 2001, tỷ lệ sinh viên loại hình chính qui tốt nghiệp đã có việc làm trung bình là 90,42%. Trường Đại học Mở đứng thứ 11 trong Bảng xếp hạng 25 trường đại học dẫn đầu có tỷ lệ trên 60% sinh viên tốt nghiệp có việc làm theo đúng ngành nghề (theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
    Để phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập, trong những năm qua, Trường Đại học Mở Hà Nội không ngừng đầu tư và đã trang bị các phòng máy với trên 1000 máy tính, các phòng thí nghiệm, phòng học tiếng, phòng học từ xa qua mạng, phòng học truyền hình hội thảo, phòng học e-learning, thư viện trung tâm, giáo trình, học liệu nghe-nhìn,… ứng dụng công nghệ tin học – truyền thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đào tạo từ xa (ĐTTX) là phương thức tự học có hướng dẫn, người học chủ động học tập, nghiên cứu tài liệu, cập nhật kiến thức qua sự hướng dẫn của giảng viên, cố vấn học tập, qua tài liệu là học liệu in ấn, học liệu điện tử, các tài liệu bổ trợ và mạng internet.

Đăng ký học thử miễn phí